Vennootschapsbelasting 2023

Vennootschapsbelasting 2023

Maak je winst in een NV of BV? Dan moet je in de meeste gevallen vennootschapsbelasting betalen. De grootte van de vennootschapsbelasting 2023 hangt af van hoeveel winst je maakt. Er geldt een laag tarief van 19% en een hoog tarief van 25,8%. In 2023 wordt de drempel van het lage tarief zoals verwacht verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Dit betekent dat je over een groter deel van je winst het hoge tarief (25,8%) belastingtarief betaalt.

202120222023
Laag tarief15% (tot € 245.000)15% (tot € 395.000)19% (tot € 200.000)
Hoog tarief25%25,8%25,8%
Verloop tarieven vennootschapsbelasting van 2021 t/m 2023
Drempel omlaag, tarief omhoog

In 2022 was er een stijging van het drempelbedrag, namelijk € 395.000 ten opzichte van € 245.000 in 2021. In 2023 is er juist een daling van het drempelbedrag, het bedrag is gedaald naar € 200.000. Het percentage voor het lage tarief is in 2023 gestegen naar 19% ten opzichte van 15% in 2022. Het hoge tarief is in 2023 gelijk gebleven.

Andere wijzigingen 2023

Wil je meer lezen over andere wijzigingen in 2023, lees dan het belastingplan 2023.

Zie ook: belastingdienst.nl

Scroll to Top