Vennootschapsbelasting 2022

vennootschapsbelasting 2022

Maak je winst in een NV of BV? Dan moet je in de meeste gevallen vennootschapsbelasting betalen. De grootte van de belasting hangt af van hoeveel winst je maakt. Er geldt een laag tarief van 15% en een hoog tarief van 25%. In 2022 wordt de drempel van het lage tarief zoals verwacht verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Dit betekent dat je over een groter deel van je winst het lage (15%) belastingtarief betaalt.

In 2021 was er al een stijging van het drempelbedrag, namelijk € 245.000 ten opzichte van € 200.000 in 2020. Het percentage voor het hoge tarief is de afgelopen jaren gelijk gebleven.

202020212022
Laag tarief16,5% (tot € 200.000)15% (tot € 245.000)15% (tot € 395.000)
Hoog tarief25%25%25,8%
Verloop tarieven vennootschapsbelasting van 2020 t/m 2022

Verliesverrekening niet meer beperkt tot 6 jaar

Per 1 januari 2022 zal de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting niet meer beperkt zijn tot 6 jaar. Tot een maximum van € 1.000.000 zullen verliezen onbeperkt verrekenbaar worden. Is het verlies hoger dan € 1.000.000, dan is het meerdere boven dit bedrag nog slechts voor de helft verrekenbaar.

De achterwaartse verliesverrekening, waarbij een verlies kan worden verrekend met een winstgevend eerder jaar, wijzigt niet en blijft beperkt tot 1 jaar.

Daling van hoge tarief blijft uit

Het lage tarief in de VPB is de afgelopen jaren gestaag gedaald, in 2019 stond dit tarief nog op 19%. Voor de grotere ondernemingen geldt echter een domper; eigenlijk had het kabinet al eerder beloofd dat het hoge tarief in 2021 zou dalen van 25% naar 21,7%. Voor 2022 is dit opnieuw uit gebleven.

Voordelen verhogen drempel vennootschapsbelasting

Nu de drempel voor het lage tarief is opgeschroefd naar bijna 4 ton, kan het voor een ondernemer aantrekkelijker worden om een B.V. op te richten. Ook kunnen er voordelen hangen aan het ontbinden van een fiscale eenheid, omdat de drempelwaarde dan per entiteit geldt.

Of dit voor jou ook voordelen op kan leveren, hangt af van jouw situatie. Onze fiscalisten helpen je graag met het maken van deze keuze.

Scroll to Top