Mkb moet zelf coronaschuld uitrekenen

One hundred euro note

Ondernemers die tijdens de coronapandemie een coronaschuld hebben opgelopen en deze niet op tijd afbetalen, krijgen geen duidelijk overzicht van hun betalingsachterstand van de Belastingdienst. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) heeft dit aan de Tweede Kamer meegedeeld. Het is aan de ondernemers zelf om uit te zoeken hoe groot hun achterstand is.

Alle termijnen voldaan

In februari van dit jaar zorgde de aanmaningsbrief van de Belastingdienst voor onrust bij ondernemers die hun coronaschuld niet op tijd konden aflossen. Het opvallende aan de brief was dat er geen vermelding werd gemaakt van de betalingsachterstand en de omvang van de actuele belastingschuld. Ook kregen sommige ondernemers de brief terwijl zij alle termijnen van de betalingsregeling sinds oktober vorig jaar hadden voldaan, schrijft het FD.

Niet automatisch

De VVD-fractie stelde schriftelijke vragen aan Van Rij over de openstaande belastingaanslagen en de betaalde bedragen in relatie tot coronaschulden van individuele ondernemers. Van Rij antwoordde dat de Belastingdienst inzicht heeft in deze gegevens, maar dat ze zich in twee verschillende systemen bevinden die niet automatisch kunnen worden gekoppeld.

Hierdoor kan de Belastingdienst niet automatisch berichten sturen over openstaande aflossingen. Ondernemers met een betalingsregeling hebben wel een schuldenoverzicht ontvangen en krijgen nu een overzicht van de betaalde bedragen. Ze moeten zelf berekenen welk bedrag ze hebben afgelost op hun coronaschuld aan de hand van deze overzichten en eventuele betalingen na de peildatum.

Verwaarlozing

Hans Biesheuvel, de voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), vindt de manier waarop ondernemers mogelijke betalingsachterstanden moeten opsporen, erg onpraktisch. Volgens hem kunnen rekenfouten of onjuiste afschrijvingen voor problemen met de Belastingdienst zorgen. Biesheuvel denkt dat de problemen worden veroorzaakt door een verwaarlozing van het beleid en de uitvoering daarvan, wat de ICT-systemen van de Belastingdienst heeft benadeeld.

Daarnaast heeft de staatssecretaris gemeld dat een klein aantal ondernemers in februari onterecht bericht heeft ontvangen over een betalingsachterstand. Dit gebeurde voornamelijk wanneer de betaling van de ondernemer en de aanmaningsbrief van de Belastingdienst elkaar kruisten. In totaal is de brief naar ongeveer 80.000 ondernemers gestuurd.

Onduidelijke voorwaarde

De minister heeft aangegeven dat er sprake is van onduidelijkheid onder ondernemers over een voorwaarde voor het afbetalen van hun coronaschulden. Vanaf 1 oktober 2022 is het namelijk vereist dat ondernemers aan nieuwe belastingverplichtingen voldoen om in aanmerking te blijven komen voor de betalingsregeling. Om deze eis te verduidelijken, zal de Belastingdienst deze opnieuw onder de aandacht brengen, zo belooft Van Rij. Aan het einde van maart voldeden ongeveer 119.000 ondernemers niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling. Van deze groep hadden ongeveer 63.000 ondernemers een achterstand bij het betalen van hun lopende verplichtingen vanaf 1 oktober. Van deze 63.000 ondernemers hadden ongeveer 39.000 ondernemers ook een achterstand bij het afbetalen van hun coronabelastingschuld, aldus het FD.

Meer informatie of hulp nodig? Neem contact op.

Bron: Nextens

Scroll to Top