Wat zijn de wijzigingen in de Werkkostenregeling (WKR)?

A desk intended as a home workplace. Werkkostenregeling (WKR)

Sinds de coronapandemie is een of meer dagen per week thuiswerken voor de meeste werknemers (én werkgevers) de gewoonste zaak van de wereld geworden, hiervoor is de werkkostenregeling (WKR) in het leven geroepen. Waar voor de pandemie nog wel eens gedacht werd dat thuiswerken ten koste zou kunnen gaan van de productiviteit, is iedereen er inmiddels wel van overtuigd geraakt dat (gedeeltelijk) thuiswerken juist een positieve impact heeft op zowel werknemers als werkgevers.

Overheid stimuleert thuiswerken

Om de economie tijdens de pandemie draaiende te houden en dus thuiswerken mogelijk te maken en te stimuleren, heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Zo kwamen er allerlei financiële steunmaatregelen voor bedrijven, kwamen er adviezen en richtlijnen, werden er informatiekanalen opgezet en werd gerichte informatie verstrekt over bijvoorbeeld de voordelen van thuiswerken of het inrichten van een thuiswerkplek.

Verruiming vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)

Onderdeel van de financiële ondersteuning was het aanpassen van de regelgeving rondom belastingen en arbeidsvoorwaarden. Om thuiswerken te vergemakkelijken zijn daarom tijdelijke maatregelen ingevoerd zoals bijvoorbeeld het verruimen van de zogenaamde vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Daarnaast kwam er een eenvoudige fiscale regeling voor thuiswerken. Werkgevers konden per thuiswerkdag een onbelaste vergoeding verstrekken aan werknemers voor extra kosten die zij maakten door thuiswerken, zoals internet, licht, gas, water, koffie e.d..

Coronamaatregelen zijn inmiddels aangepast of worden teruggedraaid

De pandemie ligt gelukkig al weer geruime tijd achter ons en daarmee zijn ook de verschillende maatregelen weer aangepast of (deels) teruggedraaid. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de WKR en de vrije ruimte binnen de WKR. Dit heeft uiteraard consequenties voor jou als ondernemer en de onbelaste vergoedingen die je aan je werknemers kunt geven. We begrijpen echter ook dat deze wijzigingen, en het al dan niet gedeeltelijk terugdraaien daarvan, voor enige verwarring en onzekerheid kan zorgen. Zowel bij jou als bij je werknemers.

Vragen of hierover en wat betekend dit voor jouw bedrijf? Neem contact op.

Bron: Nextens.nl

Scroll to Top