Inflatie zorgt voor verplichte en kostbare accountants voor het mkb

Laptop with calculator

Een groep mkb-bedrijven dreigt te moeten voldoen aan verplichte accountantscontrole, omdat de grens hiervoor lange tijd niet is verhoogd. De toenemende inflatie zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven nu een accountant moeten inschakelen voor een wettelijke controle. Om kosten te besparen voor bedrijven en het huidige tekort aan accountants te verlichten, pleiten zowel accountants als bedrijven voor een aanpassing van de drempel met een inflatiecorrectie.

Meegroeien met inflatie

Volgens een woordvoerder van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) moeten de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole meegroeien met de inflatie. Momenteel zijn bedrijven die twee opeenvolgende jaren aan twee van de drie vastgestelde criteria voldoen, verplicht om een controle uit te laten voeren. Deze criteria omvatten een jaarlijkse omzet van meer dan €12 miljoen, een balanstotaal van meer dan €6 miljoen, of meer dan vijftig werknemers in dienst hebben, schrijft het FD.

Betaalbare accountant

Volgens Geert Dreschler, accountant en partner bij MKB Accountants uit Veenendaal, heeft het een grote impact op mkb-bedrijven wanneer ze verplicht zijn om een controle uit te laten voeren. Hij is voorstander van het idee om de controlegrenzen te verhogen, omdat het vinden van accountants momenteel erg moeilijk is en de kosten van een controleopdracht snel vijf tot tien keer hoger zijn dan die van een eenvoudiger samenstellingsverklaring die niet-controleplichtige bedrijven gebruiken. Dreschler vindt het oneerlijk dat een bedrijf met een omzet van €11 miljoen plotseling controleplichtig kan worden door de inflatie en pleit voor een verhoging van de grens naar €20 miljoen.

Ook een woordvoerder van VNO-NCW/MKB-Nederland laat weten dat de controlegrenzen een belangrijk punt zijn voor hun achterban, omdat leden regelmatig problemen hebben om een betaalbare accountant te vinden. De werkgeversvereniging schat de extra kosten voor een verplichte controle op €50.000 per jaar voor mkb-bedrijven.

Brussels overleg

De huidige criteria voor verplichte controle zijn voor het laatst aangepast in 2015. Een verdere verhoging van de grenzen is complex vanwege de bandbreedte die in 2013 is vastgesteld door de Europese Unie en waarbinnen Nederland zich momenteel bevindt. De bandbreedte kan om de vijf jaar worden aangepast, maar is in 2018 niet gewijzigd. Dit jaar heeft de Europese Commissie opnieuw de mogelijkheid om het maximum te verhogen. Minister Kaag (Financiën) heeft onlangs toegezegd om het onderwerp met minister Weerwind (Rechtsbescherming) in Brussel te bespreken.

Inflatiecorrectie belangrijk

Volgens het CBS bedroeg de jaarlijkse inflatie in 2022 10%, terwijl het in voorgaande jaren schommelde tussen 0,3% en 2,7%. Sinds 2015 zijn de prijzen in totaal met bijna 20% gestegen. Zelfs in 2023 blijft de inflatie hoog in Nederland, met een aprilinflatie van 5,2% volgens de Nederlandse berekeningsmethode (CPI).

Wietse Koster, registeraccountant bij het grootste accountantskantoor van Nederland, KPMG, benadrukt dat de inflatiecorrectie tegenwoordig van groot belang is. Door de inflatie worden steeds meer mkb-ondernemingen namelijk verplicht om een controle uit te laten voeren, zelfs als ze geen groei hebben doorgemaakt. Dit kan komen door prijsverhogingen die leiden tot een stijging van de omzet, of door de aanschaf van een nieuwe machine die de waarde van activa op de balans verhoogt.

Druk op accountancysector

Een verhoging van de controlegrens zou volgens Koster aanzienlijk lagere kosten met zich meebrengen voor het mkb, maar het zou ook resulteren in minder controle. Uiteindelijk is dit een politieke afweging.

Daarnaast constateert de beroepsorganisatie NBA dat een verhoging van de grensbedragen ook de druk op het reeds tekortschietende aantal controlerend accountants verlicht. Nederland kampt namelijk met een groeiend tekort aan accountants. Voorlopige cijfers van de NBA laten zien dat het aantal accountants sinds 2021 met vierhonderd is afgenomen, waardoor er nog ongeveer 22.000 accountants over zijn. Recent onderzoek van ING toont aan dat er ruimte is voor 10% meer accountants.

Hoeveelheid bedrijven

Op dit moment vallen ongeveer 20.000 bedrijven in Nederland onder de verplichte accountantscontrole. VNO-NCW/MKB-Nederland geeft aan dat het moeilijk te bepalen is hoeveel bedrijven daadwerkelijk baat zouden hebben bij een aanpassing van de inflatiegrens voor accountantscontrole. Accountant Dreschler is echter van mening dat zelfs kleine verbeteringen kunnen helpen: ‘Zelfs als het om slechts honderd bedrijven gaat, scheelt dat alweer honderd accountants zoeken in een al krappe markt.’

Als de controlegrenzen zouden worden verhoogd, zouden bedrijven die niet langer verplicht zijn tot controle nog steeds vrijwillig kunnen kiezen voor een accountantscontrole. Dit kan praktisch zijn in situaties waarin het bedrijf verwacht op termijn weer boven de controlegrens uit te komen, aldus het FD.

Vragen of meer informatie? Neem contact op.

Bron: nextens.nl

Scroll to Top