75% van financieel professionals enthousiast over AI-mogelijkheden in belastingsoftware

Een AI met rekenmachine en spaarvarken

Uit een recent onderzoek onder 12.000 financieel professionals, blijkt dat er grote verwachtingen zijn over de mogelijkheden van Generatieve Artificial Intelligence (GenAI) in fiscale software. De kans dat generatieve AI-tools onderdeel worden van de dagelijkse werkzaamheden schatten financieel professionals op maar liefst 75%.

Wat is generatieve AI?

Het gebruik van kunstmatige intelligentie is niet nieuw. AI kan adviessignalen genereren en deze functionaliteit werkt op basis van regressie. Dit is een veelgebruikt AI-algoritme dat variabelen en patronen herkent op basis van vooraf ingestelde regels.

Sinds 2022 is AI echter volop in het nieuws. Dat is vooral te danken aan de doorbraak van GenAI: een vorm van artificial intelligence waarmee je automatisch teksten, afbeeldingen, audio en andere content kan genereren. Wie aan zo’n tool een goede opdracht geeft, krijgt vaak een heel bruikbaar resultaat. Al staan veel toepassingen ook nog steeds in de kinderschoenen.

De kracht van generatieve AI ligt in het intelligente gebruik van enorme hoeveelheden data. Die kunnen zowel publiek zijn, zoals wat op het internet te vinden is, maar ook wetboeken en jurisprudentie. Of privaat, zoals de databanken.

Enthousiasme over AI-mogelijkheden in belastingsoftware is groot

Onder de respondenten bleken de verwachtingen omtrent GenAI groot. Evenals het enthousiasme om mee te doen aan bèta-testen van TEX. Liefst 82% van de respondenten heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Op de vraag “Hoe waarschijnlijk is het, op een schaal van 1 tot en met 10, dat je generatieve AI-tools zou gebruiken in je dagelijkse werkzaamheden?” gaf 16% een 10, 11% een 9 en 28% een 8. In totaal gaf 41% een 5 of lager. Het gemiddelde van de respondenten was een 7,2.

Groot deel respondenten ook nog onzeker

Tegelijk is een groot deel nog onzeker over wat AI zou kunnen brengen in het werk. Zo zegt 62% geen idee te hebben op de vraag “Welke specifieke taken of uitdagingen zie je waarbij AI Tax Assistant je kan helpen in je werkzaamheden?”

Kwaliteitsverbetering, gemak en tijdswinst

Van de 38% die daar wel uitgesproken ideeën bij heeft, verwacht het merendeel kwaliteitsverbetering, gemak en tijdwinst in het fiscale werk. Van de respondenten met verwachtingen, zegt 24% verdieping te zien van de fiscale advisering, met betere en snellere onderbouwing, verrijkt met suggesties en voorbeelden. Ook bijna een kwart (23%), verwacht automatisch en snel antwoord op simpele (belasting)vragen. Bijvoorbeeld door het razendsnel kunnen doorzoeken van wetteksten, regelingen, tarieven, arresten en literatuur.

Minder fouten

Daarnaast verwacht men een verbeterde controle en foutdetectie. Onder andere door meerdere aangiftes van een klant met elkaar te kunnen vergelijken. Bijna 10% van de respondenten hoopt dat AI met diverse templates behulpzaam zal zijn in het opstellen van bezwaarschriften en andere teksten voor vaak voorkomende klantvragen. Minder dan 5% verwacht dat AI spoedig zelfstandig complexe vraagstukken kan oplossen. Een enkele respondent ziet AI wel al over een paar jaar anticiperend en op maat fiscaal advies leveren.

Welke AI-mogelijkheden in belastingsoftware zien we?

Net zoals AI veel professionals in diverse sectoren tijd bespaart in de opbouw van een advies, verwachten financieel professionals ook hier tijdbesparing en richting. Een respondent verwoordde het als: “Bijvoorbeeld in het structuur geven in de uitvoering van adviesopdracht. Niet eerst zelf het wiel uitvinden in opbouw, maar AI zien als handvat waarbij wij als adviseur zelf de uitkomsten beoordelen en vervolgens finetunen.”

Wil je meer informatie? Neem contact op.

Bron: Nextens.nl

Scroll to Top