Breed herstel koopkracht in 2023 door overheidsmaatregelen

Square with church

Het Nibud (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) verwacht dat vrijwel alle Nederlanders dit jaar herstel van hun koopkracht zullen ervaren. Dit komt vooral door de diverse maatregelen van het kabinet, die zorgen voor een verbetering van de inkomenssituatie van huishoudens. Werkenden profiteren van hogere arbeidskortingen en loonsverhogingen in cao’s. Mensen met kinderen zullen meer kinderbijslag en hogere kindgebonden budgetten ontvangen. Ook mensen zonder werk zullen hun inkomen zien toenemen door hogere uitkeringen en toeslagen. Pensioenen zullen ook stijgen, vooral door verhoging van uitkeringen en aanspraken.

Veel huishoudens gaan er dit jaar financieel op vooruit vergeleken met 2022. Dat komt onder meer door het compensatiepakket van het kabinet. Het komende jaar staat dan ook in het teken van het herstel na de prijsverhogingen van vorig jaar. Tegelijkertijd hangt er onzekerheid boven de markt vanwege de energiekosten en de inflatie, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Echter, het Nibud benadrukt dat deze positieve cijfers niet betekenen dat financiële problemen meteen zijn opgelost. Veel mensen hadden in 2022 te kampen met krappe budgetten door de plotselinge en forse stijgingen van de energierekening, waardoor betalingsachterstanden konden ontstaan. Wellicht dat deze financiële problemen eerst worden opgelost voordat de koopkracht herstelt.

Belangrijk om in gedachten te houden bij de berekeningen is de verwachte inflatie, die volgens het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar rond 3,5% uit zal komen. Of dit ook het eindcijfer zal worden, hangt af van de prijsontwikkelingen dit jaar. Met name voor energie is er een grote onzekerheid. Sinds de oorlog in Oekraïne is de gasmarkt zeer grillig, omdat Europa geen gas meer importeert uit Rusland. Centralebankpresident Klaas Knot waarschuwde dat de gasprijs na wekenlange daling inmiddels is gezakt naar relatief lage niveaus, maar dat dit nog geen stabiele ontwikkeling is.

Vragen over dit onderwerp of hulp nodig? Neem contact met ons op.

Bron: nextens.nl

Scroll to Top